PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON VĨNH HOÀ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Hà Thị Thơm13-24ThA+
2Nguyễn Thị Hiệu13-24ThA+
3Hà Thị Thương13-24ThB+
4Nguyễn Thị Sàng13-24ThB+
5Nguyễn Thị Miến25-36ThA+
6Phạm Thị Hồng Thơm25-36ThA+
7Nguyễn Thị Ngát25-36ThB+
8Hà Thị Phượng25-36ThB+
9Đào Thị Khen3-4TA+
10Nguyễn Thị Thúy3-4TA+
11Hà Thị Nhanh3-4TB+
12Bùi Thị Hiền3-4TB+
13Nguyễn Thị Thúy703-4TC+
14Nguyễn Thị Chiên3-4TC+
15Nguyễn Thị Thành3-4TD+
16Nguyễn Thị Bích3-4TD+
17Nguyễn Thị Hằng4-5TA+
18Hà Thị Hiên4-5TA+
19Hà Thị Huê4-5TB+
20Trịnh Thị Hiên4-5TB+
21Phạm Thị Hiền4-5TC+
22Nguyễn Xuân Ba4-5TC+
23Lê Thị Hà4-5TD+
24Nguyễn Thị Thương4-5TD+
25Hoàng Thị Thắm4-5TE+
26Trần Thị Thủy4-5TE+
27Nguyễn Thị Hoài5-6TA+
28Phạm Thị Liên5-6TA+
29Hà Thị Thoa5-6TB+
30Nguyễn Thị Hoa5-6TB+
31Nguyễn Xuân Thủy5-6TC+